En | Fa

درباره شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

این شرکت در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۱ با توافق بین شرکت سرمایه‌گذاری امید و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر تاسیس گردید. هدف از تاسیس این شرکت، با توجه به وجود ذخایر غنی آهن در معدن گل‌گهر، تولید بیش از ۳ میلیون تن آهن اسفنجی و شمش فولادی از طریق احداث کارخانه احیاء مستقیم و فولادسازی می‌باشد که این امر در مراحل زیر صورت می‌پذیرد:

۱- احداث کارخانه احیاء مستقیم در دو پروژه مگامدول، هر کدام با ظرفیت ۱٫۷ میلیون تن که مجموعاً قادر به تولید آهن اسفنجی تا ۳٫۴ میلیون تن در سال می‌باشد.

۲- احداث کارخانه فولادسازی در دو پروژه هر کدام با ظرفیت ۱٫۵ میلیون تن که مجموعاً ظرفیت تولید ۳ میلیون تن در سال را دارا می‌باشد.

۳- احداث کارخانه نورد فولاد با ظرفیت تولید ۳ میلیون تن در سال.

سهامداران شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

  1. شرکت معدنی صنعتی گل‌گهر (سهامی عام): ۳۴٫۹۹۹۹ درصد.
  2. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر(سهامی خاص): ۵٫۰۰۰۱ درصد.
  3. شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام): ۱۰ درصد.
  4. شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص): ۱۰ درصد.
  5. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام): ۱۰ درصد
  6. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام): ۱۰ درصد..
  7. شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام): ۱۰ درصد.
  8. موسسه صندوق بازنشستگی بانک‌های ملی: ۱۰ درصد.

ردیف

نام سهامدار

درصد سهام

۱

شرکت معدنی صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)

۳۴٫۹۹۹۹

۲

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر(سهامی خاص)

۵٫۰۰۰۱

۳

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

۱۰

۴

شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص)

۱۰

۵

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

۱۰

۶

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

۱۰

۷

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

۱۰

۸

موسسه صندوق بازنشستگی بانک‌های ملی

۱۰