En | Fa

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌ گهر باهدف ایجاد ارزش افزوده و با توجه به معادن غنی سنگ آهن در منطقه سیرجان، در نزدیک‌ترین فاصله به شرکت صنعتی و معدنی گل‌ گهر در حال احداث می‌باشد. این شرکت در حال حاضر با بهره جستن از دانش و فن‌آوری روز دنیا و توان داخلی در حال ساخت یکی از پیشرفته‌ترین کارخانجات تولید آهن و فولاد در سطح منطقه است.
در این راستا احداث کارخانه احیاء مستقیم با ظرفیت سالیانه ۳٫۴ میلیون تن آهن اسفنجی و کارخانه فولاد سازی و نورد ورق با ظرفیتسالیانه ۳ میلیون تن اسلبو ورق های فولادی در دو فاز به شرح ذیل برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد:
فاز یک : احداث یک واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه۱٫۷ میلیون تن و یک واحد فولادسازی به روش اسلب نازک ، به ظرفیت سالیانه ۱٫۵ میلیون تن و نورد پیوسته به ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن ورق .
فاز دو : احداث یک واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه۱٫۷ میلیون تن و یک واحد فولاد سازی به روش اسلب نازک ، به ظرفیت سالیانه ۱٫۵ میلیون تن