En | Fa

ماموریت شرکت

سازمانی سرآمد، تکمیل کننده زنجیره تولید در منطقه گل گهر و عرضه‌کننده محصولات فولادی در مسیر خلق ارزش‌های ماندگار برای تمامی ذینفعان.

چشم انداز شرکت (افق ۱۳۹۸)

تولید رقابتی ۳ میلیون تن محصولات فولادی، جذب و هدایت سرمایه‌ها و حمایت موثر از صنایع پایین دستی.

ارزش‌های مصوب شرکت

ارزش‌های مصوب
تعالی جویی ایجاد سازمانی متعالی و اخلاقی
تعهد به کیفیت استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و برتر
مشارکت صادقانه و پرتلاش
تبادل و انتشار دانش کسب شده با سایر ذینفعان
صیانت از کارکنان رعایت عدالت و انصاف در خصوص کارکنان
اشاعه پایبندی به مکارم اخلاقی
پایبندی به امنیت شغلی کارکنان
توسعه مستمر قابلت‌های کارکنان و آموزش
مسئولیت پذیری مسئولیت پذیری در قبال ایجاد فرصت‌های شغلی
درآمد زایی و نقش مثبت در توسعه اقتصادی
مسئولیت پذیری در قبال صیانت از محیط زیست
مسئولیت پذیری ملی در قبال کاهش نیاز به واردات محصولات فولادی
هماهنگی و همسویی ایجاد رابطه برد-برد-برد میان شرکت، مشتریان و سهام‌داران
هم‌آوایی با مجتمع معدنی صنعتی گل‌گهر
اعتماد متقابل اعتماد به قابلیت‌های کارکنان در نوآوری محصولات و تولیدات
اعتماد به صنعتگران داخلی در راستای بومی‌سازی تکنولوژی‌های وارداتی

 

سیاست های مصوب
محور استراتژیک سیاست پیشنهادی تمرکز موضوعی سیاست پیشنهادی
برنامه‌ریزی و سازماندهی تعمیق برنامه‌ریزی و سازماندهی به منظور ارتقای توانایی های شرکت و تشکیل سازمان بهره‌برداری و تحویل طرح‌ها طراحی سازمان و ساختار سازمانی، شرح وظایف ،تشکیل سازمان بهره‌برداری، تعیین نیازمندی‌های تحویل و تشکیل تیم های کاری
شراکت های سازمانی تعامل موثر با مجتمع گل گهر در مسیر پشتیبانی از تولید و طرح‌های توسعه‌ای طرح های مشترک ، بستر سازی توسعه‌ای و بهره‌برداری ، تشکیل تیم‌های مشترک، طرح‌های یکپارچه سازی تولید
طرح‌های توسعه و پروژه‌های پشتیبانی طرح‌ریزی و هدایت پروژه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های پشتیبانی تولید پیشبرد طرح‌ها توسعه و پشتیبانی، نظارت بر EPC،  بهبود ساختار نظارتی و وظایف ذاتی کارفرما و بهره‌بردار، مدیریت زیرساخت‌های جانبی
چرخه ارزش افزای تولید فراهم سازی قابلیت خلق حداکثرارزش افزوده در مرحله بهره برداری تعیین و اولویت‌بندی حوزه‌های برون سپاری، نظام تامین برای بهره‌برداری، توسعه تامین‌کنندگان، انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان، بهینه سازی تامین، بازرسی ، آرشیو فنی ، فعالیت‌های فنی و مهندسی ، مدیریت انبارش، برنامه‌ریزی تولید، نظارت بر تولید، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، اتوماسیون تولیدت، عامل با زنجیره پایین دستی
پشتیبانی ستادی و تولید چابکسازی و پشتیبانی موثر از طرح‌ها و بهره‌برداری در جهت دستیابی به تولید و عرضه اقتصادی و بهره‌وربا مدیریت پیمانکاران،مدیریت منابع انسانی و ارتباطات برون سازمانی انرژی، ایمنی، اطلاع رسانی، مدیریت عمومی قراردادها و حقوقی،کمیسیون معاملات،  حراست ،انتخاب و جذب نیروی انسانی، آموزش ، کنترل عملکرد، تعامل سازمانی و جبران خدمت ، ارتباطات برون سازمانی، ، تمرکز بر جامعه و نمایندگان جامعه پیرامونی،  حضور در تشکل‌ها
بازار بسترسازی و ایجاد مبانی بازاریابی موثر به منظور فروش سودآور نظام بازاریابی و فروش، تحقیقات بازار، ارتباط با مشتریان، مهندسی فروش، برنامه‌ریزی فروش ، رویکردهای صادراتی، قراردادهای فروش
تامین منابع مالی  تامین منابع مالی و جذب سرمایه جذب و هدایت سرمایه‌ها،  بودجه ریزی و نظارت بر بودجه، تلاش در تامین اعتبارات، استقرار مدیریت مالی، تمرکز بر قیمت تمام شده
توسعه سیستم‌ها طرح‌ر یزی نظام‌های مدیریتی کارآمد و یکپارچه،توانمندسازی رهبری در امور شرکت و برون سپاری برنامه‌ریزی استراتژی، مدیریت کیفیت، توسعه سبک رهبری،‌  مدیریت دانش، مدیریت فرآیندها، توسعه سیستم‌های مکانیزه یکپارچه،مطالعات ریسک،استقرار نظام مدیریت پروژه